آموزش حذف آهنگ پیشواز ایرانسل

آموزش حذف آهنگ پیشواز ایرانسل
آموزش حذف آهنگ پیشواز ایرانسل

آموزش حذف آهنگ پیشواز ایرانسل

استقبال زیادی از آموزش حذف پیشواز ایرانسل شده است، اما بعد ها بیشتر کاربران ایرانسل خواستار حذف آهنگ پیشواز شدند.. برای حذف آهنگ پیشواز ایرانسل عبارت زیر را در گوشی موبایلتان وارد کنید:

*777*۵*کد آهنگ فعلی #[Yes/OK]

برخی از افراد نیز خواهان تغییر آهنگ پیشواز ایرانسل خود می باشند برای تغییر آهنگ این کار می توانید کد زیر را در گوشی تان وارد کنید:

*777*6*کد آهنگ جدید*کد آهنگ فعلی# [Yes/OK]

برای دانستن کد آهنگ فعلی آهنگ پیشواز  می بایست کد زیر را در گوشی وارد کنید:

*۷۷۷*۲ #[Yes/OK]

ضمنا به یاد داشته باشید، برای تغییر آهنگ نباید کد آهنگ جدید را به ۷۵۷۵ ارسال نمائید ؛ زیرا یک آهنگ جدید برای شما خریداری می شود و آهنگ فعلی نیز حذف نمی شود.

آموزش حذف آهنگ پیشواز ایرانسل
آموزش حذف آهنگ پیشواز ایرانسل

 

آموزش حذف آهنگ یا تغییر آهنگ پیشواز ایرانسل

راهی ساده تر برای فعال کردن آهنگ پیشواز ایرانسل، وارد کردن کد زیر می باشد و طبق دستورالعملی که روی صفحه موبایلتان ارسال می شود عمل کنید:

*۷۷۷#

 

آموزش آهنگ پیشواز | حذف آهنگ پیشواز ایرانسل