آدرس انبار دیجی کالا

آدرس انبار دیجی کالا
آدرس انبار دیجی کالا

آدرس انبار دیجی کالا

آدرس انبار دیجی کالا در شاد آباد تهران واقع است و تمامی محصولات و ابزارها در انبار شادآباد نگه داری می شوند.

انبار دیجی کالا در شادآباد دو دارد که دری مربوط به ورود محصولات و در دیگر مربوط به خروج محصولات برای سفارش است.

در انبار دیجی کالا، قبل از خروج تمامیِ سفارشات کنترل کیفیت می شوند و از هر لحاظ مورد بررسی قرار می گیرند و پس از تایید نهایی برچسب می خورند.

انبار دیجی کالا بسیار بزرگ و مرتب است در حدی که کارکنان انبار دیجی کالا برای پیدا کردن محصولات به هیچ مشکلی نمی خورند.

تمامی محصولات در انبار دیجی کالا دارای بهداشت و ایمنی کامل هستند و محصولات پس از تایید نهایی و کنترل کیفیت، بسته بندی شده و برای مشتریان ارسال می شوند.

اگر سفارشات دیجی کالا در تهران،کرج یا اصفهان باشد، به دست کادر دیجی کالا به مقصد می رسد و در غیر این صورت به وسیله پست برای مشتری ارسال می شوند.

(البته دیجی کالا در حال بومی کردن ارسال سفارشات توسط خودش است)

آدرس دیجی کالا
آدرس دیجی کالا

آدرس انبار دیجی کالا | انبار دیجی کالا کجاست؟