انتخاب یوزرنیم در اینستاگرام|انتخاب لقب برای اینستاگرام|انتخاب اسم برای اینستاگرام|نتخاب نام کاربری برای اینستاگرام|تغییر نام کاربری در اینستاگرام

انتخاب یوزرنیم در اینستاگرام|انتخاب لقب برای اینستاگرام|انتخاب اسم برای اینستاگرام|نتخاب نام کاربری برای اینستاگرام|تغییر نام کاربری در اینستاگرام

صفحه ورود به اینستاگرام
صفحه ورود به اینستاگرام

انتخاب یوزرنیم در اینستاگرام,انتخاب لقب برای اینستاگرام,انتخاب اسم برای اینستاگرام,انتخاب نام کاربری برای اینستاگرام,تغییر نام کاربری در اینستاگرام,اینستاگرام

اگر در هنگام انتخاب نام کاربری-username اخطار داده که این نام توسط شخصی دیگر قابل استفاده است که متاسفانه باید گفت باید از فکرش بیرون بیایید و یک یوزرنیم دیگر انتخاب کنید.

شما می توانید در بین نام کاربری خودتان نقطه،زیرخطی،شماره،لقب استفاده کنید مثلا اگر کلمه mahdi را انتخاب کردید و غیرقابل استفاده بود می توانید mahdi99،mahdi_،.. استفاده کنید تا قابل ثبت باشد.

اگر در هنگام انتخاب نام کاربری هیچ اخطاری به نمایش در نیامده یعنی که این نام توسط شخص دیگری اِشغال نشده و شما میتوانید از آن استفاده کنید.

برای تغییر نام کاربری در اینستاگرام باید به قسمت “Edit your profile” بروید.

 

تغییر نام کاربری در اینستاگرام,انتخاب لقب برای اینستاگرام,انتخاب اسم برای اینستاگرام,انتخاب نام کاربری برای اینستاگرام

3 Comments