معنی ظالمین|ظالمین چه کسانی اند؟|قوم ظالمین|خصوصیات ظالمین|تحقیق در مورد ظالمین

معنی ظالمین|ظالمین چه کسانی اند؟|قوم ظالمین|خصوصیات ظالمین|تحقیق در مورد ظالمین

معنی ظالمین|ظالمین چه کسانی اند؟|قوم ظالمین|خصوصیات ظالمین|تحقیق در مورد ظالمین
معنی ظالمین|ظالمین چه کسانی اند؟|قوم ظالمین|خصوصیات ظالمین|تحقیق در مورد ظالمین

تحقیق در مورد ظالمین,مقاله در مورد ظالمین,انشا در مورد ظالمین

در قرآن کریم بارها و بارها در مذمت ظلم و ظالمین آیه نازل شده است.

ظلم یکی از گناهانی است که از نظر شرع و عقل بسیار مذمت شده است.

ظلم در انواع مختلفی در زندگی ما انسان ها نمود پیدا می کند. به طور کلی می توان ظلم را به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم کرد. از نگاه علمای اخلاق ظلم به سه دسته ظلم به خدا، طلم به دیگران و ظلم به خود تقسیم می شود.

نکته ای که باید همیشه در نظر داشت این است که انسان ظالم باید بداند بیشتر از اینکه به دیگران ظلم کند به خودش ظلم کرده است.

چرا که اگر انسان کاری نیکی انجام دهد به خودش نیکی کرده و اگر کار بدی انجام دهد نیز در حق خودش بدی کرده است.

به طور مثال اگر کسی به مسکینی کمک کند، در آخرت به خودش کمک کرده و اگر کسی حقی را از مظلومی بازستاند موجب رنج و سختی و ظلم به خودش در جهان آخرت شده است و حتی در این دنیا نیز نتیجه کارش به خودش بر می گردد زیرا با بدی کردن به دیگران دوستان خود را از دست می دهد و با خوبی کردن محبت دیگران را جلب می کند زیرا ظلم کردن یکی از گناهانیست که در همین دنیا نیز علاوه بر آخرت نمود پیدا می کند.

تحقیق در مورد ظالمین – پایه و ریشه ی ظلم به دیگران در چه چیزی است؟
اگر بخواهیم ریشه و علت ظلم را در رفتارهای افراد بدانیم، متخصصان تا حدودی این عوامل را روشن کرده اند و بیان کرده اند که علّت ظلم را بیش از هر چیز باید در کمبودها و نارسایی های روحی و روانی و خود کم بینی ها و حقارت های نفسانی مشخص ظالم جستجو کرد، زیرا کسی که دارای نفس مطمئنّه و روح آرام و شخصیت قائم به صفات کامله وجود خویش باشد، هیچ گاه به دیگران ستم نخواهد کرد.

اگر زندگی بزهکاران اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم، نشان می دهد که خود مجرمین مورد تهدید و ستم های مکرّر واقع شده اند.

گاهی هم جهالت و نادانی انسان موجب ظلم و جور ناخواسته ای می شود که معمولاً دامنه آن فراتر از خود و خانواده می شود.

غفلت از یاد خدا و بی ایمانی به مبدأ و معاد نیز زمینه ساز انواع ستم ها می شود.

منابع: پرسمان، پویش،حوزه

معنی ظالمین|ظالمین چه کسانی اند؟|قوم ظالمین|خصوصیات ظالمین|تحقیق در مورد ظالمین